Wednesday, 16 July 2014

Perhatian kepada pemilik Tanah Adat Melaka yang diambil tanah.. anda mungkin terlebih bayar cukai.


Melaka : Dewan Pemuda PAS Kawasan Bukit Katil (DPPKBK) menyarankan agar Pihak Berkuasa mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan laporan Audit bagi Negeri Melaka yang mendedahkan cukai tanah telah terlebih bayar oleh pemilik Tanah Adat Melaka (MCL) yang terlibat dengan pengambilan sebahagian tanah yang dibuat di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (APT).

Timbalan Ketua DPPKBK, Ustaz Norkhairi Yusof berkata ianya perlu dilakukan berikutan Laporan Audit bagi Negeri Melaka untuk tahun 2013 mendapati 3,465 atau 51.7% daripada 6,705 lot MCL yang terlibat dengan pengambilan sebahagian ini masih belum dibatalkan suratan hak milik asal dan hak milik sambungan masih belum dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Keadaan ini menyebabkan pemilik MCL perlu membayar cukai tanah yang lebih tinggi kerana cukai tanah dikenakan atas keluasan asal MCL dan bukannya atas baki keluasan selepas pengambilan.

Menurut beliau, pengesahan daripada Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) bagi setiap daerah juga perlu dilakukan oleh pemilik MCL untuk pengambilan tanah sejak tahun 2001 lagi. Ini berdasarkan Semakan Audit yang mendapati 1,499 daripada 3,465 lot yang terlibat ini merupakan pengambilan yang telah dibuat sebelum tahun 2001.


"Keadaan ini juga menunjukkan bahawa PDT telah menerima lebihan hasil cukai tanah daripada pemilik MCL", ujar beliau dengan memetik Laporan Audit.

"Mengikut Seksyen 26 APT, jika sebahagian daripada lot tanah telah dibuat pengambilan, hak milik asal hendaklah dibatalkan dan hak milik sambungan kepada pemilik tanah hendaklah dikeluarkan. Sehingga bulan Disember 2013, sebanyak 6,705 lot atau 90% daripada 7,446 lot MCL yang terlibat dengan pengambilan, adalah pengambilan sebahagian. Manakala selebihnya merupakan pengambilan semua."


"Oleh itu, DPPKBK menyarankan pihak yang berwajib memulangkan segera lebihan wang cukai tanah yang telah dibayar kepada pemilik MCL yang terlibat. Kami juga menggesa agar tindakan pembetulan ( Corrective Action ) diambil bagi mengelakkan masalah yang sama daripada berlaku kembali", kata beliau.

"Kami juga  menggalakkan pemilik Tanah Adat Melaka (MCL) yang terlibat dengan pengambilan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri memeriksa dengan pihak yang berwajib tentang status hak milik MCL mereka. Ini adalah kerana terdapat kemungkinan cukai tanah yang berlebihan telah dibayar oleh pemilik MCL yang terlibat dengan pengambilan sebahagian tanah mereka," tambahnya lagi.

Sumber maklumat : Laporan Audit NegaraKeahlian Unit Amal

Iklan

Artikel Menarik

A

 

Dewan Pemuda PAS Bukit Katil Hakcipta © 2011 Kredit Ubahsuai oleh Kijang59